Logo

Personvernerklæring

Oslo Pub Guide

Om Oslo Pub Guide's personvern:


Oslo Pub Guide vil ikke samle, lagre eller dele personlig informasjon eller informasjon om
enheten. Det vil heller ikke bli samlet data eller statistikk, trender og bevegelser.
 

Opplysninger

Oslo Pub Guide (heretter OPG) er en informasjonsside om puber, caféer, vertshus, restauranter etc. (heretter kalt Stedene) i Osloområdet. OPG henter informasjonen sin hovedsakelig fra de respektive Stedene og deres hjemmesider. OPG går ikke god for og kan ikke garantere for all informasjon som de har mottatt fra Stedene. Fakta om Stedene, priser, åpningstider etc. endrer seg kontinuelig.

 

Tilbake til forsiden